Strona główna Gorące tematy Co z Kartą Nauczyciela

Co z Kartą Nauczyciela

Sejmowa podkomisja, która pracuje nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nie zgodziła się na wykreślenie z niego zapisów nowelizujących Kartę Nauczyciela, czego chciała opozycja. Minister edukacji Anna Zalewska tłumaczyła, że te zapisy mają związek z finansowaniem.

Sejmowa podkomisja, której członków wyłoniono z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, rozpatruje przygotowany w MEN projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Część zapisów projektu to nowelizacje przepisów w innych ustawach, w tym w Karcie Nauczyciela.

Wniosek o wykreślnie z projektu całego artykułu 76 zawierającego zmiany w Karcie złożyła posłanka Urszula Augustyn (PO). Wniosek ten poparł wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński.

Powołał się na opinię przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Zacytował fragment, w którym zauważono, że „przedmiotowe zmiany w Karcie Nauczyciela są rozległe (…) i pozostają w luźnym związku z zasadniczą treścią projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który w głównej mierze dotyczy materii i zakresu prawa finansowego i administracyjnego. Gdy tymczasem materie regulowane w Karcie pozostają w obszarze szeroko rozumianego zatrudnienia nauczycieli”.

„Jesteśmy otwarci na zmiany, ale nie przy tego typu zapisach, które nie mają nic wspólnego ze wzrostem nakładów na edukację, ani ze wzrostem wynagrodzeń” – zaznaczył Baszczyński.

Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna) mówiła, że o ile zmiany w projekcie dotyczące finansowania porządkujące pewne kwestie i uszczelniające system są uzasadnione i można je poprzeć, to nie rozumie, dlaczego do projektu włączono zmiany w Karcie. „Karta jest dokumentem dość archaicznym i dokumentem, który trzeba zmieniać, (…) ale to są zbyt ważne rzeczy by upychać je w ustawie o finansowaniu oświaty” – powiedziała.

„Wszyscy chyba, i środowiska nauczycielskie i środowiska samorządowe i posłowie, są zdania, że Karta Nauczyciela powinna być poprawiona, powinna być znowelizowana, ale większość proponowanych zmian nie ma związku z kwestią finansowaniu zadań oświatowych. Powinna być w innym czasie wydyskutowana, procedowana. Powinniśmy zająć się tym na spokojnie, nie w tej chwili robiąc zmiany tylnymi drzwiami” – dodała Anna Wasilewska (PO).

Przeciwko wykreśleniu zapisów nowelizującycyh KN był Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Przypomniał, że od wielu lat nie tylko środowiska samorządowe wnosiły propozycje nowelizacji Karty Nauczyciela. „Po drugie: ja nie ze wszystkimi propozycjami się zgadzam (…) , ale to nie jest tak, że ta regulacja jest przeciwko nauczycielom, ale jest otwarciem się na nauczycieli. Trzecia sprawa: te kwestie dotyczą wprost finansowania. To nie jest tak, że musimy czekać na wystrzał armatni, po to by znowelizować Kartę Nauczyciela” – powiedział.

Wójcik odwołał się do prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli przy ministrze edukacji. „W wielu kwestiach osiągnęliśmy kompromis w trójkącie: strona rządowa, związki zawodowe, samorząd terytorialny” – zaznaczył.

 

PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here