Strona główna Gorące tematy Do 28 lutego gminy muszą przekazać listy kąpielisk

Do 28 lutego gminy muszą przekazać listy kąpielisk

Do końca lutego samorządy mają czas na przekazanie Wodom Polskim projektów uchwał z wykazami kąpielisk na terenie gmin – przypomina RZGW we Wrocławiu.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej poinformował na stronie internetowej, że wymóg corocznego przekazywania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w terminie do 28 lutego projektów uchwał rad gmin określających wykazy kąpielisk na terenie gmin, wprowadzono ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (w art. 37 ust. 12).

W komunikacie przypomniano, że wraz z projektami uchwał gminy powinny przekazać także wnioski organizatorów kąpielisk o umieszczenie w gminnym wykazie kąpielisk wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których planowane jest utworzenie kąpielisk.

Do takiego wniosku należy zamieścić ponadto: kopię zgłoszenia wodnoprawnego oraz zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu; informacje dotyczące planowanego kąpieliska (aktualny profil wody w kąpielisku, status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym lub informacja, że wniosek dotyczy nowego kąpieliska, ocena jakości wody i klasyfikacja wody w poprzednim sezonie kąpielowym, udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli); zgodę na utworzenie kąpieliska uzyskaną przez organizatora kąpieliska od właściciela wód oraz od właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska.

Ponadto RZGW wskazał, że wniosek o umieszczenie w gminnym wykazie kąpielisk wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których planowane jest utworzenie kąpielisk obejmuje: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora; nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska; wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska; wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska; wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska; opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych; wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

Projekty uchwał określających wykaz kąpielisk podlegają procedurze opiniowania również przez właściciela wody, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. W przypadku kąpieliska położonego na terenie parku narodowego opinię wydaje jego dyrektor, zaś w przypadku kąpieliska na śródlądowej drodze wodnej – dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.

Zgodnie z Prawem wodnym, kąpielisko to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. Kąpieliskami nie są np. pływalnie; baseny pływackie lub uzdrowiskowe; zamknięte zbiorniki wodne, które są wykorzystywane w celach terapeutycznych; sztuczne, zamknięte zbiorniki wodne oddzielone od wód powierzchniowych i wód podziemnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here