Strona główna Ciekawostki Dzisiaj otworzą granicę polsko-ukraińską

Dzisiaj otworzą granicę polsko-ukraińską

Budomierz (woj. podkarpackie), 02.12.2013. Nowe drogowe polsko-ukraiñskie przejœcie graniczne Budomierz-Hruszew otwarto 2 bm., w Budomierzu. Inwestycja kosztowa³a prawie 146 mln z³. Infrastruktura przejœcia zlokalizowana jest po polskiej stronie, przeznaczone jest dla samochodów o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 tony. Pod wzglêdem rozwi¹zañ organizacyjnych i architektonicznych to jedno z najnowoczeœniejszych przejœæ na granicy zewnêtrznej UE. (dd/mgo) PAP/Darek Delmanowicz

Na kilka godzin zostanie w sobotę otwarta granica polsko-ukraińska w Malhowicach koło Przemyśla. Z zasad uproszczonej odprawy skorzystają pielgrzymi, którzy udadzą się do Sanktuarium Maryjnego w oddalonej o dwa kilometry miejscowości Niżankowice.

Jak powiedział nam Stanisław Szarzyński z Klubu Inteligencji Katolickiej w Przemyślu, inicjator otwarcia, pątnicy chcą prosić o łaski od Boga za pośrednictwem słynącego z cudów obrazu Matki Boskiej Płaczącej.

Jednodniowe przejście graniczne mogą przekroczyć wszyscy chętni, pod warunkiem posiadania paszportu.

Oprócz pielgrzymów pieszych za granicę udadzą się uczestnicy rowerowego rajdu pamięci do Dobromila i Lacka. Pielgrzymi oddadzą hołd Polakom i Ukraińcom zamordowanym tam przez NKWD w 1941 roku, a także Żydom zamordowanym przez Niemców.

Przejście w Malhowicach będzie otwarte od godz. 9:00-12:00, a następnie od 14:00 do 17:00.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here