Strona główna Z życia wzięte Kultura Koła gospodyń wiejskich zyskają osobowość prawną i pieniądze

Koła gospodyń wiejskich zyskają osobowość prawną i pieniądze

Wchodzą właśnie w życie nowe przepisy,które wprowadzają korzystne zmiany dla Kół Gospodyń Wiejskich.

-będą wpisywane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

-nowe przepisy zakładają też prowadzenie przez nie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,

– zyskają wsparcie finansowe od 3 tys. zł,

Koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich Do sprawowania nadzoru od teraz upoważniony jest prezes ARiMR.

Wystarczy wpis do rejestru ARiMR

Ustawa zakłada, że koło może założyć 10 osób. Na terenie wsi może działać tylko jedno koło w rozumieniu tej ustawy. Do koła mogą należeć tylko mieszkańcy danej wsi. Koło musi być wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koła mogą prowadzić działalność m.in. społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; wspierać przedsiębiorczość kobiet; rozwijać kulturę ludową. Przez sam wpis do rejestru w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, koła uzyskają osobowość prawną, co pozwoli im korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków, np. unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.Planowane wsparcie ma wynieść od 3 tys zł , w zależności od wielkości koła.

Kto pierwszy ten lepszy

Rząd przygotowując ustawę zaproponował, aby na terenie jednej wsi można było utworzyć tylko jedno koło gospodyń wiejskich, które korzystałoby w pełni z nowej ustawy o KGW.

Oznacza to w praktyce, że ten, kto pierwszy zarejestruje KGW, ten będzie korzystał z przywilejów przewidzianych w nowej ustawie dla kół. Inne organizacje będą musiały działać na zasadzie np. stowarzyszeń.

Żeby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie nowe zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

W praktyce będzie odbywać się w ten sposób, że komitet założycielski danego KGW musi złożyć wniosek wraz ze statutem koła do biura powiatowego ARiMR. Koło uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania do rejestru.

Nowy statut i uproszczone rozliczanie

Nowe rozwiązania zakładają prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Zaproponowany został wzorcowy statut, który mogą przyjąć nowe koła. Natomiast już istniejące będą mogły w ciągu pół roku skorzystać z wzorcowego statutu lub dostosować swoje do wymagań ustawy i zgłosić się do rejestru prowadzonego przez biura powiatowe ARiMR.

Przypomnijmy, że na terenie Polski działa obecnie ok. 21 tysięcy kół gospodyń wiejskich, powstałych w ramach kółek rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia, które powstały po 2004 r. Organizacje te skupiają przeszło milion osób.

Janusz Bronkiewicz 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here