Strona główna Najnowsze informacje Kolejna pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

Kolejna pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

Będzie kolejna pomoc dla KGW. Prezydent RP podpisał 3 kwietnia nowelizację ustawy. Na jej mocy 40 mln zł trafi w tym roku do kół. Teraz także do tych z terenu sołectw w granicach miast oraz z miast do 5 tys. mieszkańców 

Nowela zmienia uchwaloną w listopadzie ub.r. ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która nadała im osobowość prawną i umożliwiła prowadzenie dzielności gospodarczej.

Zmiany umożliwią działanie wszystkim osobom chcącym uczestniczyć w danym kole, niezależnie od ich miejsca stałego zamieszkania.
Obecnie koła mogą być zakładane i mogą działać wyłącznie na terenie wsi, a członkami kół gospodyń wiejskich mogą być wyłącznie osoby, których miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła.

Od teraz dopuszczone będzie tworzenie i funkcjonowanie kół także na wybranych terenach miejskich – w miastach do 5 tys. mieszkańców, a miastach większych na obszarach istniejących w nich sołectw.

W ustawie został wpisany limit wydatków z budżetu państwa na pomoc finansową dla KGW – w tym roku wynosi ona 40 mln zł. Będzie przyznawana do wyczerpania środków w kolejności złożenia wniosku. Limit pomocy dla kół ma być określany co roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy na stronie www.arimr.gov.pl, ogłaszana będzie, narastająco począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, do 10 dnia każdego miesiąca według stanu za miesiąc poprzedni, informacja o kwocie, na jaką zostały założone wnioski o przyznanie pomocy. Ogłaszana będzie też informacja o zaprzestaniu przyjmowania wniosków.

Podpisana ustawa wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

ARIMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here