Strona główna Gorące tematy Nowe władza samorządu podkarpackiego

Nowe władza samorządu podkarpackiego

W najbliższy  poniedziałek o godz. 10 odbędzie się pierwsza sesja sejmiku województwa podkarpackiego VI kadencji (2018-2023).

Nowe władze

Marszałkiem województwa podkarpackiego ma zostać ponownie Władysław Ortyl; na wicemarszałków rekomendowano Piotra Pilcha i Ewę Draus, na członków zarządu Stanisława Kruczka i Marię Kurowską, a na przewodniczącego sejmiku – Jerzego Borcza.

Władysław Ortyl– (ur. 27 czerwca 1954 w Mielcu) – polski polityk, inżynier, samorządowiec, senator VI, VII i VIII kadencji, od 2005 do 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, od 2013 marszałek województwa podkarpackiego.

Ukończył w 1979 studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, specjalizując się w konstrukcjach lotniczych.

Od 1979 do 1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu, następnie do 1998 był prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., a w latach 2002–2005 pełnomocnikiem zarządu. Od 1979 do 1981 był także zatrudniony jako nauczyciel w Technikum Mechanicznym w Mielcu, a w latach 1997–1999 w I Liceum Ogólnokształcącym.

Od 1998 do 2005 zasiadał w sejmiku podkarpackim, przez pierwsze cztery lata zajmując stanowisko członka zarządu i wicemarszałka. Odpowiadał m.in. za programowanie i wdrażanie programów pomocowych Unii Europejskiej, program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, planowanie przestrzenne i rozwój regionalnym.

W 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”. W latach 1989–1991 był wiceprzewodniczącym i przewodniczącym komisji zakładowej Solidarności WSK PZL i OBR-SK Mielec oraz członkiem zarządu regionu związku z Rzeszowie, a od 1990 do 1991 wiceprzewodniczącym sekcji krajowej NSZZ „Solidarność” Przemysłu Lotniczego.

Przez rok (1990–1991) działał w Porozumieniu Centrum, w latach 1998–2004 był członkiem Ruchu Społecznego AWS (od 2002 działającego pod nazwą Ruch Społeczny), zasiadając we władzach krajowych tej partii i kierując jej strukturami wojewódzkimi. Należy do licznych stowarzyszeń, w latach 1993–1996 był członkiem zarządu oraz wiceprezesem Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego w Warszawie, później do 1999 członkiem rady programowej tego stowarzyszenia. W 1997 zakładał Stowarzyszenie „Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR” w Mielcu, przewodniczył jego komisji rewizyjnej, a w 2003 objął stanowisko wiceprezesa zarządu. Należy do Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia na rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie „Klub Integracji z Wiejską Europą” w Rzeszowie. W wyborach parlamentarnych w 2001 bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy. Od 2001 do 2003 zasiadał w radzie nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.

W wyborach parlamentarnych w 2005 został wybrany na senatora VI kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu rzeszowskim. Od 7 listopada 2005 do 20 listopada 2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat senatorski, otrzymując 187 210 głosów. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję w okręgu nr 55.

27 maja 2013 sejmik podkarpacki powołał go na stanowisko marszałka województwa – stracił tym samym mandat senatorski. W wyborach w 2014 wybrany do sejmiku V kadencji, 28 listopada 2014 po raz drugi objął funkcję marszałka.

W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W 2018 ponownie uzyskał mandat radnego województwa.


Jerzy Borcz (ur. 11 września 1955 w Krośnie) – polski polityk, samorządowiec, matematyk, senator IV kadencj.

Ukończył w 1982 studia na Wydziale Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Był zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Matematyki tej uczelni, następnie jako nauczyciel w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie. Należał do Konfederacji Polski Niepodległej, a następnie do KPN-OP. Pełnił funkcję senatora IV kadencji wybranego z ramienia AWS w województwie krośnieńskim. Zasiadał w Komisji Nauki i Edukacji oraz grupach bilateralnych polsko-francuskiej i polsko-japońskiej, był też wiceprzewodniczącym Panelu Oświatowego Międzyparlamentarnej Inicjatywy Środkowo-Europejskiej. W trakcie kadencji wystąpił z KPN-OP i w 2001 bezskutecznie ubiegał się o reelekcję z własnego komitetu.

W latach 1998–2002 sprawował mandat radnego sejmiku podkarpackiego. W 2002 kandydował z własnego komitetu na prezydenta Krosna, przegrywając w drugiej turze z Piotrem Przytockim. Później przystąpił do Partii Centrum, zasiadał w radzie politycznej tego ugrupowania. W 2005, 2007 i 2011 bez powodzenia kandydował w wyborach parlamentarnych, a w 2009 w wyborach europejskich z listy PO.

Został wykładowcą matematyki i statystyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. W 2008 objął stanowisko wicedyrektora oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie.

Ponownie został radnym województwa w 2006 z listy Platformy Obywatelskiej. Objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej oraz członka Komisji Rolnictwa, Modernizacji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska w sejmiku. Mandat radnego utrzymał również w 2010 (po rezygnacji Piotra Przytockiego). W 2014 przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości, w tym samym roku ponownie wybrany do sejmiku podkarpackiego. W 2015 objął funkcję przewodniczącego sejmiku V kadencji. W tym samym roku został dyrektorem oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych. Ustąpił z funkcji przewodniczącego sejmiku. W 2017, po przekształceniach organizacyjnych, przeszedł na stanowisko dyrektora oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W 2018 uzyskał mandat radnego województwa na kolejną kadencję.

Był prezesem Okręgowego Związku Szachowego w Krośnie oraz Krośnieńskiego Stowarzyszenia Żużlowego. Współorganizował Międzynarodową Olimpiadę Szachową Niewidomych i Niedowidzących w Zakopanem. Wyróżniony srebrnymi odznakami Polskiego Związku Szachowego i Polskiego Związku Motorowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here