Strona główna Gorące tematy Ponad pół mld zł dla muzeów, teatrów i oper

Ponad pół mld zł dla muzeów, teatrów i oper

Ponad pół miliarda złotych otrzymają 42 projekty z obszaru kultury. Środki na rozwój infrastruktury, modernizację lub rozbudowę obiektów trafią m.in. do muzeów, oper, teatrów – poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

W połowie 2017 r. rozpoczął się proces zawierania umów z beneficjentami na realizację projektów wyłonionych w trzecim naborze wniosków do konkursu w obszarze ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

„Duże znaczenie dla powodzenia naboru miały kontrakty terytorialne. Spośród dofinansowanych 42 projektów dotyczących infrastruktury zabytkowej i niezabytkowej, aż 35 ujętych jest w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw” – napisano w komunikacie MIiR.

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyznana projektom „kontraktowym” wyniosła 547,6 mln zł. Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju podkreślił, że tym samym w ramach kontraktu terytorialnego powinny być uzgodnione wyłącznie projekty mające realne szanse sfinansowania w najbliższych latach.

Obecnie podpisano już 17 umów o dofinansowanie na realizację projektów, takich jak m.in. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej” czy „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Dzięki funduszom Unii Europejskiej wsparcie otrzyma jedyna w Polsce publiczna placówka muzealna poświęcona fotografii.

„Ponadto, placówki takie jak Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi czy Bielskie Centrum Kultury zyskają dodatkową, nowoczesną przestrzeń, a instytucje takie jak Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli dzięki pozyskanym środkom przeprowadzą szereg prac o charakterze restauratorskim i konserwatorskim, których efektem będzie nowatorski program kulturalno-edukacyjny obejmujący zarówno program podstawowy, jak i kolekcję stałą” – napisano.

W wyniku przeprowadzonych dotąd trzech naborów dotyczących infrastruktury zabytkowej i niezabytkowej w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014-2020, dofinansowanie uzyskało 48 projektów z obszaru kultury, ujętych w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw. Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków EFRR wyniosła łącznie 785,7 mln zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here