Strona główna Uncategorized SPADEK – przyjąć czy odrzucić ?

SPADEK – przyjąć czy odrzucić ?

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Zagadnienie to, z pozoru proste, pełni znaczącą rolę w postępowaniu spadkowym. Co kryje się pod pojęciem oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i jakie wywiera skutki w praktyce?

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, która następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca powinien w ciągu 6 miesięcy od otwarcia spadku złożyć oświadczenie o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Oświadczenie składa się przed sądem rejonowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy lub przed notariuszem. Należy pamiętać, że upływ terminu skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Spadkobierca może przyjąć spadek z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi, tzw. przyjęcie proste, przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek odrzucić.

Przyjęcie proste

Przyjęcie proste charakteryzuje się tym, że spadkobierca przyjmując spadek odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem, zarówno osobistym, jak i pochodzącym ze spadku. Rozwiązanie to może okazać się niekorzystne dla spadkobiercy w przypadku, gdy długi spadkowe przewyższają wartość spadku. W takiej sytuacji spadkobierca jest zmuszony do zaspokojenia wierzycieli swoim własnym majątkiem.

Z dobrodziejstwem inwentarza

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjmując spadek w ten sposób spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy tylko do wysokości ustalonego spadku. Oznacza to, że jeżeli długi przewyższają wartość spadku, ich zaspokojenie następuje jedynie z majątku spadkowego. Rozwiązanie to chroni spadkobiercę przed długami spadkowymi.

Odrzucenie spadku

Ostatnią możliwością jest odrzucenie spadku. W tej sytuacji spadkobierca nie otrzymuje żadnego majątku ani nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe. Według przepisów prawa spadkowego traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Należy jednak pamiętać, że w tej sytuacji zmieni się krąg spadkobierców.

 

Karolina Filipczyk, Joanna Gleich

Absolwentki Prawa KUL

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here