Strona główna Najnowsze informacje Szpital w Tarnobrzegu ma nowe sale operacyjne

Szpital w Tarnobrzegu ma nowe sale operacyjne

W Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zostały oddane do użytku dwie sale operacyjne wraz z pomieszczeniami technicznymi. To ważna część dużej inwestycji zrealizowanej dzięki wsparciu unijnemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zarząd województwa reprezentowali: wicemarszałek Ewa Draus oraz Stanisław Kruczek – członek zarządu.

W uroczystościach wzięli także udział: wicewojewoda Lucyna Podhalicz, dyrektor podkarpackiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Robert Bugaj, starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz ojciec przeor zakonu dominikanów Marek Grzelczak.

Wicemarszałek Ewa Draus złożyła wszystkim chorym życzenia oraz odczytała list gratulacyjny od marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla.

Do gości zwrócił sie także odpowiedzialny w zarządzie za zdrowie – Stanisław Kruczek.

– Blok operacyjny to najważniejsze serce szpitala, z którego już od jutra będzie można korzystać. Niezmiernie cieszy fakt, że to właśnie dzisiaj w Światowy Dzień Chorego nastąpiło poświęcenie tego miejsca, a jak wiemy do leczenia jest potrzebny personel medyczny i nowoczesny sprzęt medyczny. Nowe sale i wyposażenie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podkarpackiego poprzez zwiększoną dostępność i jakość usług zdrowotnych w regionie – podkreślił Stanisław Kruczek.

Zadanie „Adaptacja pomieszczeń w celu uruchomienia sal operacyjnych” w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizowane było w ramach projektu „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Projekt ten jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna”, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30.08.2017r. Projekt współfinansowany jest z środków budżetu województwa podkarpackiego, budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość zadania realizowanego w latach 2017-2019 to ponad 50 mln zł, z czego ponad 8 mln zł to budżet województwa.

W ramach projektu utworzono dwie nowe sale operacyjne wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz zakupiono niezbędny sprzęt medyczny, m.in.: stoły operacyjne, lampy operacyjne, kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne oraz pozostały niezbędny sprzęt i meble medyczne. Koszt prac budowlanych, dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego to ponad 3 mln zł, a koszt wyposażenia ponad 1,5 mln zl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here