Strona główna Najnowsze informacje Top Inwestycje Polski Wschodniej

Top Inwestycje Polski Wschodniej

Jeszcze tylko do 6 sierpnia czekamy na zgłoszenia inwestycji, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionów i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnim roku. Eksperci wybiorą te, które zasługują na prestiżowe miano Top Inwestycji Polski Wschodniej.

Grupa PTWP oraz PortalSamorzadowy.pl, organizatorzy Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, organizują piątą edycję konkursu na najciekawsze prorozwojowe inwestycje ważne dla mieszkańców Polski Wschodniej.

W plebiscycie można zgłaszać projekty, które zasługują na miano najciekawszych inwestycji na terenie pięciu województw – podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, zrealizowanych w roku 2017 lub zrealizowanych w 50 proc. na dzień 30 czerwca 2018 r.

Czekamy na zgłoszenia nie tylko inwestycji samorządowych i podległych im spółek, ale też inwestycji infrastrukturalnych i prywatnych, biznesowych. Ich efekt musi być ważny dla regionu i jego mieszkańców.

– Chcemy wskazać najlepsze praktyki inwestycyjne oraz docenić tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom. Największym inwestorem w Polsce wschodniej wciąż pozostają samorządy, ale w tym roku chcemy docenić także te przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane przez sektor prywatny, pracodawców, a także inwestycje w infrastrukturę drogową lub kolejową. Najważniejszym kryterium, które chcemy ocenić, to czy inwestycje, które do nas trafiły, rzeczywiście wpłynęły na jakość życia, rozwój, rynek pracy czy dostępność komunikacyjną województw Polski Wschodniej – podkreśla Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu PortalSamorzadowy.pl.

Konkurs Top Inwestycje Polski Wschodniej ma bowiem za zadanie wskazanie tych inwestycji, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionów i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnim roku. Intencją organizatora jest wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych zrealizowanych przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, a także docenienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Główne kryteria oceny:

Przy ocenie zgłoszonych do konkursu inwestycji pod uwagę będą brane:
• funkcjonalność (wpływ inwestycji na jakość życia, rozwój, rynek pracy czy dostępność komunikacyjną województw Polski Wschodniej),
• rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości,
• walory estetyczne,
• nowatorstwo,
• współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji,
• montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.),
• aktywne gospodarowanie majątkiem.
Oceny inwestycji dokonuje redakcja serwisu Portalsamorzadowy.pl wraz z Radą Konsultacyjną.

 

Zgłoszenia:

Do konkursu będą przyjmowane wyłącznie inwestycje zrealizowane w 2017 roku lub zrealizowane w 50 proc. na dzień 30 czerwca 2018 r. na terenie województw podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Zgłoszenia inwestycji może dokonać:
• jednostka samorządu terytorialnego,
• jednostka odpowiadająca za realizację projektu,
• Rada Konsultacyjna konkursu.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację REGULAMIN KONKURSU TOP INWESTYCJE POLSKI WSCHODNIEJ i może być dokonane tylko przez osobę upoważnioną do przekazania danych w nim zawartych (Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych wskazano poniżej).

Dokumentacja/zgłoszenie do konkursu ma formę luźną (nie ma sztywnego formularza). Zwięzłe uzasadnienie zgłoszenia przygotowane według kryteriów oceny należy przesłać na adres mailowy topinwestycje@portalsamorzadowy.pl. Do zgłoszenia powinny być dołączone fotografie cyfrowe (4-6 sztuk). Maksymalny rozmiar załączników wysyłanych pocztą mailową nie powinien przekroczyć 15 MB; większe pakiety zdjęć, prezentacji można przesłać serwerami zewnętrznymi. W tytule maila prosimy podać miasto i nazwę inwestycji zgłaszanej (np. Białystok – Rewitalizacja rynku i przestrzeni miejskiej; Rzeszów – Port Lotniczy; Rzeszów – Budowa nowego terminalu pasażerskiego).

Przesłanie zdjęć jak powyżej jest jednoznaczne z upoważnieniem organizatora konkursu do kadrowania i następnie publikacji zdjęcia w związku z przeprowadzanym konkursem i przyznanym ewentualnym tytułem, poprzez witryny w sieci Internet oraz w kolportowanej prasie drukowanej. Podmiot przesyłający zdjęcia gwarantuje posiadanie praw do udzielenia powyższego upoważnienia.

Tytułowa strona zgłoszenia inwestycji do konkursu powinna zawierać:

• pełną nazwę inwestycji,
• wartość inwestycji,
• datę zakończenia inwestycji,
• nazwę inwestora oraz partnera prywatnego wraz z kontaktem (telefon, adres).

• Zgłaszający może przesłać nieograniczoną ilość zgłoszeń.
• Redakcja spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybiera 20 nominowanych inwestycji.
• Członek Rady Konsultacyjnej po wyborze przez redakcję nominacji otrzymuje drogą mailową listę i ma prawo do wskazania z niej 5, które jego zdaniem zasługują na nagrodę.
• Redakcja po podliczeniu głosów Ekspertów tworzy ostateczną listę nagrodzonych inwestycji.
• Jednocześnie swój jeden typ wskazują czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl (nagroda specjalna od czytelników). Głosowane jest niezależnie i nie ma wpływu na wybór przez Radę Konsultacyjną.
• Wszelkie konsultacje z Radą odbywają się poprzez pocztę mailową.

Terminy:

• Zgłoszenia należy przesyłać do 6 sierpnia 2018 r.

• Członek Rady Konsultacyjnej ma prawo wskazać do 5 inwestycji z województw Polski Wschodniej*. Termin przesyłania propozycji do 6 sierpnia.
• W pierwszej połowie sierpnia 2018 r. powstanie lista 20 nominowanych inwestycji, która zostanie opublikowana w serwisie Portalsamorzadowy.pl.
• Konsultacje z Radą do 6 września 2018.
• Głosowanie czytelników na portalu potrwa do 26 września 2018 r.

Wręczenie nagród

Wyróżnienia dla najlepszych inwestycji Polski Wschodniej zostaną wręczone podczas uroczystej gali w czasie V Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here