Strona główna Najnowsze informacje Transmisje z obrad rad -jak i kiedy zobaczymy działalność radnych

Transmisje z obrad rad -jak i kiedy zobaczymy działalność radnych

Od nowej kadencji obrady rad gmin, powiatów i sejmików województw – będą nagrywane i transmitowane na żywo. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak kto głosował. Od tego tygodnia rozpoczynają się pierwsze posiedzenia rad. Czy powiaty i gminy wywiążą się z ustawowego obowiązku?

Cześć powiatów i gmin zapowiedziała terminy najbliższych sesji, podając linki do stron na których będzie można  obejrzeć transmisję z sesji. Powiat łańcucki poda link jak zapowiedziało Starostwo tuż przed sesją, Miasto Łańcut sesję bezie transmitować  dzisiaj o 16 00 na kanale tutaj , Gmina Łańcut tez o 16 00 dzisiaj, na youtube .

Niektóre z powiatów podkarpackich, transmisję z obrad sesji rad, prowadzą już od dłuższego czasu. Przykładem może być Powiat rzeszowski czy też Powiat tarnobrzeski.

Które samorządy zwlekają

Jest sporo jednak powiatów i gmin, gdzie transmisje na żywo stoją pomimo ustawowego obowiązku pod znakiem zapytania albo brakuje konkretnej informacji, gdzie i kiedy będzie można śledzić transmisję z obrad powiatu czy gminy.

Brakuje takich informacji chociażby w przypadku powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego czy leżajskiego.

Jaki był cel ustawodawcy

Zgodnie ze zmianami w ustawach: o samorządzie gminy, powiatu i województwa- obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Nagrania obrad mają być udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Transmisja czy retransmisja

Użycie przez ustawodawcę sformułowania „transmitowanie” oznacza, że chodzi o bezpośrednią transmisję obrad rady gminy (tj. na żywo, w czasie rzeczywistym) z późniejszym udostępnieniem tego nagrania na odpowiednich stronach w celu umożliwienia jego retransmisji o dowolnej porze. Co więcej, trzeba zauważyć obowiązek transmitowania przebiegu obrad rady gminy nie wyłącza obowiązku utrwalania przebiegu tych obrad w formie tradycyjnej, tj. pisemnego protokołu – obowiązek ten w dalszym ciągu wynika chociażby z przepisu art. 11b ust. 2 u.s.g.

Korzyści

Dzięki transmisją, radni mogą być bardziej przygotowani do obrad, ważyć słowa, konkretyzować myśli i prowadzić bardziej merytoryczne dyskusję. Z drugiej strony chęć przypodobania się przez radnych wyborcom, może generować sporo negatywnych skutków: „bicie piany”, bajdurzenie czy żonglowanie frazesami.

Reasumując, nowe przepisy współkształtują zasadę jawności działania organów jednostki samorządu terytorialnego, którą wprost wyrażają samorządowe ustawy ustrojowe. Transmitowanie i udostępnianie nagrań sesji rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa przez same organy nie jest rozwiązaniem zupełnie nowym, niemniej przed nowelizacją z 11 stycznia 2018 r. nie było obowiązkiem samorządu. Wprowadzenie nowych przepisów wymaga od gmin i powiatów także zmian w statutach.

Proszę o przesyłanie informacji na adres mailowy, jak radzą sobie samorządy z realizacją obowiązku transmisji obrad a także opinii i ocen wprowadzanych zmian.

 

Janusz Bronkiewicz

janusz.bronkiewicz@gmail.com

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here