Zakupy w Internecie są często ryzykowne, dlatego też przepisy prawa nadają dla konsumentów większe uprawnienia, które nie przysługują klientom tradycyjnych sklepów.

Jeżeli kupujemy produkt przez internet to zawieramy tak zwaną umowę na odległość. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nadaje w takim przypadku kupującemu-konsumentowi dodatkowe uprawnienia. Kupujący w zamian za brak możliwości osobistej weryfikacji kupowanego towaru a także braku bezpośredniego kontaktu ze sprzedającym znajduje się w sytuacji bardziej uprzywilejowanej niż konsument tradycyjny.

Kim jest konsument

Otóż, zgodnie z art. 22. Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W tym przypadku dochodzi do zawarcia umowy na odległość.

Umowa zawarta na odległość

Umowa zawarta na odległość, to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. zakupy w e-sklepie, rejestracja w portalu internetowym). Do takich rodzajów umów zaliczamy również sprzedaż obwoźną

Na czym polega uprzywilejowana pozycja kupującego

Jeżeli zamawiamy jakiś produkt przez internet to przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od jej zawarcia. Co jest bardzo istotne, o tym prawie sprzedawca musi nas poinformować. Jeżeli tego nie zrobi to na odstąpienie od umowy mamy 12 miesięcy.

Bieg terminu 14 dni liczymy w następujący sposób:

1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Kiedy chcemy skorzystać z prawa odstąpienia to wystarczy, że złożymy sprzedawcy oświadczenie, że odstępujemy od umowy. Takie oświadczenie może mieć postać formularza bądź innej, najlepiej pisemnej formie.

Koszty zwrotu, nienaganny stan towaru

Umowę taką uważa się za nigdy niezawartą. Jednak zarówno kupujący jak i sprzedawca maja obowiązek rozliczenia się między sobą w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Najczęściej wygląda to tak, że my zwracamy produkt a sklep internetowy zwraca nam kwotę jaką za produkt zapłaciliśmy. Pamiętać jednak musimy, że zwracany produkt nie może nosić śladów użycia. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi najczęściej kupujący, chyba że sprzedawca w umowie koszty zwrotu przejął na siebie.

Należy podkreślić, że kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również przed otrzymaniem towaru. W takiej jednak sytuacji sprzedawca równeż – jeżeli wysłał już zamówiony przez klienta produkt – ma możliwość obciążenia go kosztami zwrotu.

 

Janusz Bronkiewicz

Prawnik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here